http://ecigo-napergole.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Facebook
Sdílet

TENTO E-SHOP JE POUZE UKÁZKA ZBOŽÍ, KTERÉ NAKOUPÍTE V NAŠÍ PRODEJNĚ NA PERGOLE V PARDUBICÍCH!!
PLATÍ OD 1.3.2017
JAKÉKOLIV DOTAZY VÁM RÁDI ZODPOVÍME NA TEL.č. 777 913 300
...děkujeme..
.........MÁME NOVÉ ZBOŽÍ......


Pro zkvalitnění a zlevnění dopravy Vašich balíků jsme pro Vás zřídili nové dopravce
Zásilkovna 
 
https://www.zasilkovna.cz/
 K vyzvednutí na pobočkách v celé ČR 
více než 400 výdejních míst.

http://www.zasilkovna.cz/pobocky


Navigace: Elektronické cigarety -> Reklamace

TENTO E-SHOP JE POUZE UKÁZKA ZBOŽÍ, KTERÉ NAKOUPÍTE V NAŠÍ PRODEJNĚ NA PERGOLE V PARDUBICÍCH!!
PLATÍ OD 1.3.2017
JAKÉKOLIV DOTAZY VÁM RÁDI ZODPOVÍME NA TEL.č. 777 913 300
...děkujeme..
.........MÁME NOVÉ ZBOŽÍ......


Pro zkvalitnění a zlevnění dopravy Vašich balíků jsme pro Vás zřídili nové dopravce
Zásilkovna 
 
https://www.zasilkovna.cz/
 K vyzvednutí na pobočkách v celé ČR 
více než 400 výdejních míst.

http://www.zasilkovna.cz/pobocky

Reklamace

 

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, můžete si je nechat poslat v sekci Zapomněli jste heslo?.
Pokud ještě nejste registrováni, zaregistrujte se v sekci Vytvořit nový účet.

Reklamace - Záruční doba

Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců.
Životnost, některých výrobků může být omezena na 6 měsíců, např. baterie do mobilních telefonů.
Záruční lhůta je započata dnem převzetí zásilky.
Záruční list je vždy součástí dodávky objednaného zboží. U drobného zboží slouží jako záruční list daňový doklad.

Reklamace - Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na veškeré vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu.

Záruka se nevztahuje:

 • na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
 • nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem
 • běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání
 • poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
 • vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
 • vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku, u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Záruka zaniká v případě:

 • že je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
 • že byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen
 • neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Společnost se zavazuje v záruční době vyměnit nebo opravit veškeré zboží, které bude splňovat podmínky pro reklamaci podle tohoto odstavce. Záruční doba se při tom prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník věc užívat v důsledku vyřizování reklamace.

Reklamace - Převzetí výrobku kupujícím

 • Zákazník je povinen prohlédnout výrobek bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
 • Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
 • Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 • Náklady a škodu, které vzniknou dodavateli v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku, či v důsledku nesepsání záznamu o poškození, nese v plném rozsahu zákazník.
 • Zákazník je povinen před tím, než začne výrobek používat, seznámit se s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen.

Reklamace - Postup při reklamaci

Reklamaci lze uplatnit dle uvážení zákazníka:

 • přímo u dodavatele
 • zasláním na adresu naší společnosti
 • u autorizovaného servisního střediska určeného dodavatelem (seznam servisních středisek je přiložen v dokumentaci výrobku)

Spolu s reklamovaným zbožím je nutné zaslat kopii daňového dokladu (dokladu o koupi), záruční list (byl-li přiložen).
V zájmu zrychlení reklamačního řízení doporučujeme před zasláním reklamovaného zboží oznámit reklamaci telefonicky na čísle 777 913 300 nebo e-mailem na adresu napergole@seznam.cz
Zboží zasílané na reklamaci musí být dobře zabalené - za případné poškození při přepravě nebere dodavatel odpovědnost.

Pracovníci reklamačního oddělení posoudí neprodleně povahu závady a informují zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou o způsobu vyřízení reklamace. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět zákazníkovi.

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k zákazníkovi společnost , v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady zákazník. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy zákazník.

Reklamace - Lhůta pro vyřízení reklamace

Vyjádření o způsobu vyřízení reklamace doručí společnost zákazníkovi bez zbytečných odkladů v co nejkratší době po obdržení reklamovaného zboží. Obvykle je reklamace vyřízena do pěti dnů, max. zákonná doba je jeden měsíc od obdržení reklamovaného zboží. Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za nové, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlovy a vrácení kupní ceny nebo na nový výrobek.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 777 913 300 nebo e-mailem na adresu napergole@email.cz.

 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.